Zakres prowadzonych spraw w ramach oferowanych uslug

 

Firma reprezentuje klientów we wszelkich szeroko rozumianych postępowaniach, świadcząc usługi mieszczace sie w ramach nastepujacych dziedzin prawa:

Prawo cywilne, w szczegolnosci z zakresu:

 • ochrony dóbr osobistych i konsumenckich,
 • stosunków prawnorzeczowych (prawo własności, użytkowanie, zastaw, depozyt, hipoteka), wieczystoksięgowych,
 • stosunków zobowiązaniowych - umowy, kontrakty itp.,
 • spadkowych,
 • rodzinnych i opiekuńczych (rozwód, separacja, władza rodzicielska),
 • odszkodowan z tytułu wszelkich roszczen.

 

Prawo pracy, w szczegolnosci z zakresu:

 • zastepstwo przed Trybunałem Pracy i Trybunałem Apelacyjnym (Employment Tribunal oraz Employment Appeal Tribunal),
 • wewnątrz - zakładowego trybu rozwiązywania sporów pracowniczych (Disciplinary procedure, Grievance Procedure),
 • spraw o niesłuszne zwolnienie z pracy (unfair dismissal, constructive dismissal)
 • spraw o niezgodne z umową zwolnienie (wrongful dismissal),
 • redukcji etatów (redundancy),
 • dyskryminacji na tle rasowym, płci i inne (w tym również zwolnienie kobiety w ciąży),
 • prześladowania w pracy (bullying),
 • roszczeń z tytułu wszelkich uchybien postanowiom umowy o pracę (np. czas pracy, wynagrodzenie),
 • umów o pracę, badź dokumentów pokrewnych, (np. pisemne warunki zatrudnienia - written particulars of employment),
 • stosunkow z pracodawcą, np. odwołań od decyzji dyscyplinarnych.

 

Prawo karne, w szczegolnosci z zakresu:

 • czynnosci przygotowawczych prowadzonch przez organany ścigania,
 • zastępstwo procesowe (obrona) przed sądami wszystkich instancji w charakterze obrońcy prywatnego lub z urzędu - "legal aid",
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub pelnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Sprawy o ekstradycję z UK

 • Zastepstwo procesowe przed Sądem Magistrackim w postępowaniu apelacyjnym przed High Court w Londynie oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.
 • Prawo gospodarcze, w szczegolnosci z zakresu:

  • pierwotnej lub wtornej kreacji wszelkich podmiotów obrotu gospodarczego, np. partnerships, spółek ltd.,
  • zarządzania spółkami, m.in. tworzenie wewnetrznej struktury prawnej, rozwiązywanie sporów między wspólnikami,
  • standardowych i niestandardowych umów występujących w obrocie pra wnym, np.: dostawy, dystrybucji, franczyzy, kontrakty budowlane, kontrakty menedżerskie,
  • procedur uzyskiwania pozwoleń, decyzji, licencji, koncesji itp.,
  • umow handlowych, listow intencyjnych,
  • zatrudniania i zwalniania pracowników,
  • projektów inwestycyjnych,
  • ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Prawo i postepowanie administracyjne

  • w tym z zakresu obywatelstwa - naturalizacja (paszport brytyjski),
  • postępowanie sądowoadministracyjne.

   

   

   

  Galeria

  W ogolnym zarysie

  Priorytetem Firmy jest precyzyjne rozpoznanie specyficznych problemow klienta i rozwiazanie ich w sposob grwrantujacy najskuteczniejsze roztrzygniecie merytoryczne. Wybitnie indywidualne podejscie do kazdej sprawy, profesjonalizm oraz mozliwosc planowania i kontroli ponoszonych przez klientow kosztow, definiuja niezachwiana pozycje rynkowa Firmy od lat.

  W zakres uslug prawniczych stanowiacych oferte Harding Mitchell wchodza nastepujace dziedziny prawa:

  - prawo i postepowanie cywilne, spory cywilne, w tym prawo kontraktowe i prawa konsumenckie,
  - prawo rodzinne,
  - prawo spadkowe,
  - prawo karne i procedury karnej, w tym w zwiazku z dzialaniem policji,
  - prawo gospodarcze, w tym prawo spolek handlowych,
  - prawo pracy , ubezpieczen i odszkodowan,
  - prywatne prawo miedzynarodowe, imigracyjne oraz w zwiazku z obywatelstwem Brytyjskim,
  - prwao energetyczne,
  - prawo informayczne,
  - prawo autorskie,
  - prawo prasowe i w przemysle rozrywkowym,
  - prawo islamskie,
  - prawo bankowe (kredyty i pozyczki),
  - prawo prasowe.

  Kontakt

   

  Adres:5 Lower Grosvenor Place, Belgravia, London SW1W 0EJ
  Telefon:020 3757 0066
  Fax: +44 20 79320649
  Dodatkowo:+44 20 3757 0061
  E-mail: saleh@hardingmitchell.co.uk

  Design by Raphael Harding Mitchell